cjevarstvoh

CJEVARSTVO-IZOMETRIJA

 

   

 

 

Vršimo predfabrikaciju cjevovoda prema crtežima i izometrijama naručitelja.

Naši radnici zbog točnosti dimenzija ostvaruju olakšanu montažu cjevovoda na gradilištu.

izometrija