zavarivanjeh

ZAVARIVANJE

 

 

 

 

 

Zavarivači su kvalificirani i atestirani prema traženim standardima.

Postupci za koje su zavarivači osposobljeni: TIG, REL, kombinacija TIG/REL, MIG i MAG.

zavarivanje